Sähköhuolto Fränti Logo

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI


 
Elinstallationer

Vi erbjuder och förverkligar med stor yrkeskicklighet allt från kontraktsjobb och saneringar till nybygge. Våra kunder är bl.a. hushåll, fastighetsbolag, byggentreprenörer och industrin. Vår målsättning är god kvalitet, att följa tidsplanen och att flexibelt samarbeta med kunderna.Viiva

Sähköhuolto Fränti logo
AA-luottoluokitus

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER
SUOMEKSI

ELSERVICE FRÄNTI
FÄBODAVÄGEN 291
68620 JAKOBSTAD
+358 45 1307 221
INFO@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI
JAAKKO.FRANTI@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI

Sähköhuolto Fränti Facebook