Sähköhuolto Fränti Logo

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI


 
Kameraövervakning

Kameraövervakningssystemen är en väsentlig del av säkerhetslösningarna i fastigheter. Genom att kombinera hemelektroniken till ett larm- och kameraövervakningssystem ökar säkerheten och helhetskontrollen av systemen.
Kameraövervakningen har klara förmåner. Mångsidiga möjligheter att spela in och kontrollera rörlig bild genom internet och mobilen ökar bekvämligheten och möjligheterna att övervaka viktiga objekt och därmed skapa trygghet.Viiva

Sähköhuolto Fränti logo
AA-luottoluokitus

PLANERING
ELINSTALLATIONER
LARMANORDNINGAR
KAMERAÖVERVAKNING
KNX FASTIGHETSAUTOMATION
REFERENSER
KONTAKTUPPGIFTER
SUOMEKSI

ELSERVICE FRÄNTI
FÄBODAVÄGEN 291
68620 JAKOBSTAD
+358 45 1307 221
INFO@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI
JAAKKO.FRANTI@SAHKOHUOLTOFRANTI.FI

Sähköhuolto Fränti Facebook